Kā noteikt savu psihosofisko tipu?

There are no translations available.

 

Jau esam apskatījuši četras psihosofiskos faktorus, četros dažādos kanālos. To stiprums atkarīgs no kanāla, kurā tas atrodas. Katrā faktorā ietilps seši psihosofiskie tipi, atpazīstamības labad, tie iekrāsoti atšķirīgās krāsās (tabulā).

Lai saprastu, kā noteikt savu psihosofisko tipu, jārīkojas šādi:

Izveido uz papīra vai datorā četrus kanālu lodziņus, kā atspoguļots zemāk minētajā zīmējumā un psihosofisko tipu tabulā. :

1. kanāls

2. kanāls

W Muižnieks

3. kanāls

4. kanāls

1 Vispirms atrodi savu prioritāti Gribas faktorā, lasot aprakstu 1.; 2.; 3.; 4. kanālā. Tikai katrs pats spēj izvērtēt, vai viņš ir Cars, Muižnieks, Mietpilsonis vai Dzimtcilvēks. Šajos nosaukumos autors Afanasjevs ietvēris zināmu jēgu, taču iesākumā neietekmējies no viņiem.

Pieņemsim, ka Tu, lasot Gribas četru kanālu aprakstu, sevi atpazini 2. Gribā-W, tad kanāla 2. lodziņā ieraksti burtu W un nosaukumu.

 

2. Līdzīgi dari arī ar pārējiem faktoru aprakstiem. Lasi visus!

Ja Emocijas faktorā Tu sevi atpazīsti 4. kanāla Viedāaprakstā, tad ieraksti E burtu un nosaukumu 4. kanāla lodziņā.

1. kanāls

2. kanāls

W Muižnieks

3. kanāls

4. kanāls

E Viedais

 

3. Pieņemsim, ka Fizikas faktorā tev atbilst 3. kanāla - Pacifista apraksts. Ieraksti burtu P un nodēvējumu 3. kanāla lodziņā.

1. kanāls

2. kanāls

W Muižnieks

3. kanāls

P Pacifists

4. kanāls

E Viedais

 

4. Pieņemsim, ka Loģikas faktorā tev vislabāk atbilst 1. kanāla Dogmatiķa apraksts. Ieraksti burtu L un nodēvējumu 1. kanāla lodziņā.

1. kanāls

L. Dogmatiķis

2. kanāls

W Muižnieks

3. kanāls

Pacifists

4. kanāls

E Viedais

Lūk, Tu esi ieguvis psihosofiskā tipa zinātnisko nosaukumu – LWPE, un katras psihes funkcija atsevišķu aprakstu.

 

Ielāgo!

Tikai viens no četriem aspektiem W; E; P; L drīkst ieņemt noteiktu un tikai vienu kanālu. Vienā kanālā aspekti nedrīkst dubultoties, nedz arī neviens lodziņš nedrīkst palikt tukšs.

Ja Tev, piemēram, sanāk, ka gan L loģikas, gan W gribas raksturojums atbilst 1. kanāla aprakstam, tad Tu kaut kur būsi kļūdījies. Pārlasi vēlreiz šos divus aspektus, pretēji tipa raksturojumu neiegūsi. Visticamāk, ka tev būs aspekti jāsamaina vietām.

Šādi nedrīkst būt! Jo dubultoties nedrīkst! Jābūt aizpildītiem visiem kanāliem! 

1. kanāls 

L Dogmatiķis

W Muižnieks

KĻŪDA! Nedrīkst dubultoties!

2. kanāls

?Nepareizi!

3. kanāls

P

Pacifists

4. kanāls

E

Viedais

 

5. Skaties psihosofisko tipu tabulā, tātad šinī gadījumā Tev sevi jāmeklē starp 6 dzeltenajiem 1. loģikas tipiem. Meklē iegūto burtu secību! Tas šinī gadījumā ir Lao-dzi. Psihosofiskais tips noteikts pareizi tad, ja gandrīz par 100% atbilst raksturojums. Ja neatbilst, jāpārskata vēlreiz, jeb jāgriežas biedrībā Socionika, pie speciālista.

 

Pilnu raksturojumu pagaidām ir iespējams izlasīt tikai V.L. Miķelsones grāmatās: Atrodi sevi!, vai Izdzīvot mūžu saskanīgi!