Starptipu attiecību kalkulators

 

Šis "kalkulators" ir paredzēts tam, lai jūs vienkāršāk noteiktu starptipu attiecību veidu, kāds pastāv starp diviem sociotipiem. Kalkulatora algoritma autors - Sergejs Gaņins.

 

+ =

Lai uzzinātu par šīm attiecībām vairāk, pārvietojieties uz lappusi, kurā ievietota saderības tabula.