Mirāžas - samulsuma attiecības 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

Mirāžas attiecību pāri

Donkihots - Jeseņins Dimā – Žukovs
Igo – Dostojevskis; Robespjērs – Štirlics
Hamleta – Draizers Maksims – Džeks
Napoleons – Gabēns Balzaks - Hakslijs

 

      

       Igors Kaļinauskas šīs attiecības nosauc par spriedzes attiecībām. Mēs tās pārdēvējām par samulsuma attiecībām.

          Šajās attiecībās pastāv atsvešinātība, jo partneru starpā ir atšķirīgas vērtības, ko rada atšķirīgās kvadras. Tas apgrūtina savstarpējo saskarsmi.

       Spriedze pastāv tik ilgi, kamēr tiek pieņemta otra kompetence.  Citādāk mirāžas attiecību partneris ir cilvēks, no kura gribas attālināties sāniski, jo muguru promejot, bailes pagriezt. Bieži partnera attieksme rada samulsumu, jo iepriekš netiek saskaņota rīcība. Vīrs no rīta paziņo: "Es braucu uz jūru!" Sieva ieplānojusi brīvdienā kaut ko citu darīt un izbrīnīta sevī nodomā: "Tad kas man jādara tādā gadījumā? Jāpiekrīt, ka arī es braucu uz jūru?" Kādu reizi var piekrist. Bet ja nepiekrīti - dzīvesdraugs aizdodas projām un nakti var nepārrasties mājās. Tas otrā partnerī pastāvīgi rada spriedzi un samulsumu: "Kas tagad atkal sekos? "

       Šīs attiecības mēdz dēvēt arī par atslābuma attiecībām, taču tas ir  mānīgs atslābums. Tās ir patīkamas atpūtā un izklaidē, jo uzrodas daudzas tēmas, par ko runāt.  Esot kopā, saspringums it kā mazinās un rodas sajūta, ka ieraudzīta vilinoša mirāža. Diemžēl grūti pamanīt partnerī personību. Pēkšņi var iesākties strīdi, kas tikpat ātri norimst un aizmirstas. Viņu laulības dzīve nepārtraukti gan uzlabojas, gan pasliktinās. Ja abi ir satraukti, nespēj  viens otru nomierināt. Nereti rodas aizvainojums, ja partneris asi un negaidīti mēģina iejaukties otra lietās.

       Tad notiek nepatīkama izskaidrošanās, īpaši starp sensorajiem tipiem (piemēram, Napoleonu un Gabēnu). Partneri bieži neatzīst un neatbalsta otra nodarbošanos. Partneris it kā ir mīļš un jauks, bet nenopietns cilvēks.  ("Kā viņš var nodarboties ar tādām muļķībām?"), bet tas neizraisa naidu un dusmas. Taču arī cieņa pret tādu partneri nerodas. Strīdos katrs saglabā savus uzskatus. Savu taisnību šeit nepierādīt, labāk iemācīties atturēties. Vislabākais šajās attiecībās ir ļaut partnerim rīcības brīvību. Šajās attiecībās mainīgs ir partneru psiholoģiskais stāvoklis - no pilnīgas saskaņas līdz niknumam. Tādēļ arī tās dēvē par mirāžas attiecībām.

       Novērots, ka Latvijā izplatītākās un noturīgākas attiecības ir Balzakiem ar Haksliju, un Dostojevskiem ar Igo. Tas ir gadījumos, ja puslīdz saderīgs partneris pēc psihosofijas, pretējā gadījumā arī šīs laulības tiek šķirtas.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"

 

Apskaties mirāžas pāru fotogaleriju!