Vienādo - skaidrības attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

                            Vienādo attiecību partneri

Donkihots – Donkihots

Dimā – Dimā

Igo   – Igo

Robespjērs   - Robespjērs

Hamlets – Hamlets

Maksims - Maksims

Jeseņina   – Jeseņins

Žukovs -   Žukovs

Napoleons – Napoleons

Balzaks – Balzaks

Džeks –   Džeks

Draizers - Draizers

Štirlica – Štirlics

Dostojevskis – Dostojevskis

Hakslijs   – Hakslijs

Gabēns -   Gabēns

      

Igors Kaļinauskas šīs attiecības raksturo kā informācijas izsīkšanas, slāpējošas attiecības, kurās partneris ir labākais skolotājs, bet sliktākais palīgs. Taču informācija, kuru sniedz vienādais, ir labi uztverama un saprotama, tādēļ mēs tās nodēvējām par skaidrības attiecībām.

Attiecību sākums ir patīkams, jo rodas vilinošs iespaids, ka otrs ir labi pazīstams un izprotams. Partneriem vienādi ir ne tikai dzīves uzskati, bet pat humora izjūta, ieradumi, ģērbšanās stils, izteiksmes veids. Bieži sarunās izmanto vienādas frāzes. Tas rada sajūtu, ka abi ātri kļūst kā tuvi cilvēki. Partnera līdzība attiecību sākumā aizrauj un sajūsmina, bet tikpat ātri tas viss zūd. Ja abiem mērķi un ieceres liekas daudzsološas, tad to realizēšana gandrīz apstājas.

Arī vājās funkcijas ir vienādas, tāpēc nenotiek papildināšanās, bet informācijas izsīkšana. Abi partneri ir viena sociotipa pārstāvji, bet tas tomēr nenozīmē, ka partneru raksturs un uzvedība būs identiski. Atšķirīgs var būt personību attīstības līmenis, jo to ietekmē audzināšana, izglītība un sociālā vide, kurā tas ilgstoši atradies

Šīs attiecības var salīdzināt ar vilciena sliedēm, kas visu laiku iet blakus, bet nekad nekrustojas. Divi loģiskie sociotipi prot veiksmīgi kārtot darījumus, taču viņiem drīz vien beidzas sarunu tēmas. Turpretī diviem ētiskajiem sociotipiem vienmēr būs par ko parunāt, taču ar laiku šīs sarunas šķitīs apnicīgas un, pārvērtīsies strīdos. Vienādajiem arī problēmas ir vienādas, viņi nesaņem atbalstu jautājumos, ar ko paši nevar tikt galā.

Viņiem vienīgajiem šķiet, ka sabiedrība nemana viņu jūtu atsalumu, jo viņi cenšas uzlikt masku, taču tā ātri krīt, jo arī sabiedrībā nespēj noslēpt savu neapmierinātību pret otru.      

  

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"