Šķietami vienādo fotogalerija

Novērots, ka visai reti šajās šķietami vienādo attiecības pāri veidotu kopdzīvi.

 

Šķietami vienādie

Šķietami vienādie

Kristīna Orbakaite - Balzaka,
Mihails Zemcovs - Robespjērs

Solvita Vektere  -Jeseņina,
Juris Gausiņš - Dostojevskis