Starptipu attiecības un foto

Socionika ģeniāla ar to, ka, pateicoties tās pamatlicējas Aušras izstrādātiem sociotipu psihes modeļiem, radās iespēja attiecību scenārijus starp tipiem prognozēt.

J. Filatova izstrādāja katra tipa izdzīvošanas koeficientu ballēs, kas savukārt ļāva aprēķināt, katrā no 16 attiecību scenārijiem, komfortu vai diskomfortu. Vairāk lasi sadaļā: Sociotipa izdzīvošanas koefiecents.

Taču bija gadījumi, kad šķirās saderīgi pāri. Par laimi nāca talkā psihosofija, kurai pateicoties, kļuva skaidrs, ka ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

1 Sociotipa izdzīvošanas koeficients
2 Starptipu attiecību iedalījums
3 Saderības noslēpums
4 Starptipu attiecību tabula
5 Starptipu attiecību kalkulators
6 Aktivizācijas attiecības
7 Aktivizatoru fotogalerija
8 Duālās attiecības
9 Duālo pāru fotogalerija
10 Spilgts duālais pāris
11 Pusduālās attiecības
12 Pusduālo pāru fotogalerija
13 Mirāžas attiecības
14 Mirāžas pāru fotogalerija
15 Spoguļa attiecības
16 Spoguļa pāru fotogalerija
17 Darba attiecības
18 Darba pāru fotogalereja
19 Vienādo attiecības
20 Vienādo pāru fotogalerija
21 Šķietami vienādo attiecības
22 Šķietami vienādo fotogalerija
23 Pilnīgi pretējo attiecības
24 Radniecīgās attiecības
25 Superego attiecības
26 Sociālā pasūtījuma attiecības
27 Nepiepildītā mīla: Tihonovs, Mordjukova
28 Konflikta attiecības
29 Revīzijas attiecības