Gabēns - ISTP - sensori loģiskais introverts

pseidonīms: Amatnieks

 

           

prototipi: Žans Gabēns                Marija Skladovska-Kiri     

 

Izsmalcināts skaistuma un mākslas baudītājs. Viņam vienmēr ir savs viedoklis par skaisto un harmonisko. Izprot gan savas, gan citu materiālās un estētiskās vajadzības mākslā un politi kā. Neļauj sevi aiztikt tiem, kuri viņam ir nepatīkami, jo ir jūtīgs pret pieskārieniem. Viņam ir jūtīgi pirkstu gali. Attīstīta garša un oža, pat pēc ilga laika spēj atpazīt noteiktas smaržas un atcerēties garšas.

Gabēns, īpaši jaunībā nepievērš uzmanību aukstumam, lietum, caurvējam un citiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Viņš ir iemācījies norūdīt un vingrināt savu ķermeni, dara to dabiski un neuzkrītoši. Cenšas uzturēt labu fizisko formu, reti slimo un neizrāda vājumu. Gabēns zina saslimšanas iemeslus, un prot rīkoties, lai slimība neietekmē darbaspējas. Viņa gaita ir saskaņota, ritmiska, šķiet speciāli iestudēta. Kustības rezervētas, bez mazākās piepūles, rodas iespaids, ka viņš taupa enerģiju un spēkus.

Tīrīgs. Apģērbs vienmēr pārdomāts, labi piemērots augumam, kopts. Reizēm ģērbjas spilgti un uzkrītoši, reizēm ieturēti, bet vienmēr saskanīgi un rūpīgi. Skaistums un harmonija veiksmīgi saistās ar noderīgo. Viņam patīk praktiskas, ērtas un gaumīgas lietas. Ciena ērtības, labprāt paslinko. Patīk mierīga atpūta dabā. Necieš vienveidību un garlaicību. Nav kaprīzs, gandrīz vienmēr jūtas labi.

Taupīgs, lepojas ar to, tomēr savas vēlmes apmierina un pērk visu, ko sirds kāro. Pirkumi ir iepriekš iecerēti un pārdomāti. Spēj būt pieticīgs, materiāli sarežģītā situācijā iztiek ar pašu nepieciešamāko. Neatteiksies un neatdos to, kas viņam pienākas pēc likuma. Otram necentīsies kaut ko atņemt, ja vien nemirs badā. Savas un tuvinieku materiālās intereses ir spējīgs aizstāvēt nežēlīgi. Nepamet nelaimē draugu, bet tikai tad, ja viņam to lūdz. Nepūlēsies citu labā, ja tas nav nepieciešams.

Necieš konkurenci. Visbiežāk panākumus gūst neatlaidīgi virzoties uz mērķi. To sasniedzis, apstājas, ja esošais līmenis apmierina viņa pamatvajadzības. Parasti netiecas ne pēc varas, ne pēc pārmērīgas greznības. Prot aprēķināt, kas ir izdevīgi, un iegūt maksimālo rezultātu. Ja darbs patīk, cenšas to atvieglot, lai var pilnvērtīgi izpausties. Prot radīt iespaidu, ka ieguvums ir lielāks un vērtīgāks par ieguldīto darbu. Ja Gabēns ir vadītājs, tad cenšas cilvēkiem uzlabot darba apstākļus. Viņa vadībā ražošana ir precīza un konkurētspējīga, ražojumi ir skaisti un augstvērtīgi. Viņš atrod vienkāršus un iedarbīgus darba paņēmienus. Labi veicas roku darbs. Meistarīgi prot rīkoties ar instrumentiem un tehniskām ierīcēm. Bez darba nespēj dzīvot ne mirkli. Prot mierīgi un pacietīgi strādāt. Pirms ķeras pie darba, iepriekš smalki pārdomā, lai spēka patēriņš būtu atbilstošs padarītajam. Apsver vairākas iespējas, kā sasniegt rezultātu un izvēlas visvienkāršāko, visērtāko. Strādā, kā pašam patīk. Iesākto darbu paveic līdz galam. Patīk izrādīt, cik ātri, skaisti un saprātīgi viņš prot strādāt. Gaida uzslavas un saudzīgu attieksmi. Spēj ilgi un pacietīgi darīt sadzīves darbus, rūpīgi veikt uzdotos pienākumus, bet tikai par attiecīgu samaksu.

Laba atmiņa, atceras to, kas viņam šķiet saprātīgs un nepieciešams no tā, ar ko kaut reizi ir dzīvē saskāries. Atklāti pasmīn par citu nesaprātīgo rīcību. Gabēns nespēj samierināties, ja viņš ir iejaukts nesaprātīgā darījumā, izmanto savu ietekmi, lai kaut ko mainītu. Kļūst nemierīgs un cenšas palīdzēt, ja tuvs cilvēks ir noguris vai slikti jūtas. Parasti palīdzība izpaužas ar praktiskiem padomiem sadzīves sarežģījumu risināšanā. Vēlas, lai tuvinieki to novērtē.

Uzmanīgs un gādīgs pret tuviniekiem. Ja viņš ir ģimenes galva, tad mājinieki ir apģērbti, paēdināti un sakopti. Patīk dāvināt un sagādāt patīkamus pārsteigumus.

Brīnišķīgs speciālists, prot izstrādāt un aprēķināt paņēmienus mērķa sasniegšanai. Gabēnam patīk, ja mērķus izvēlas cits. Ievēro, kurš darbu veic pavirši, nevīžīgi un neprasmīgi, un apsver rīcības plānu - vai piespiest viņu strādāt priekšzīmīgi, vai atbrīvot no darba. Ja Gabēnam nepatīk kāds līdzstrādnieks, tad viņš cenšas iekārtoties tā, lai pēc iespējas mazāk ar šo cilvēku būtu jātiekas, jo tas viņam traucē strādāt.

Atsakās no uzdotā, ja viņš jūt, ka nespēs to veikt. Ja Gabēnam kāda cilvēka (pat augstākstāvoša) norādījumi šķiet nepareizi, viņš turpina darbu pēc saviem uzskatiem. Necieš birokrātiju un pārbaudes. Spītīgs, ja ir par kaut pārliecināts, nemaina savu pārliecību. Darbus prot veikt ar mazāko spēka patēriņu un mazāko cilvēku skaitu. Precīzs. Ievēro laika termiņus, neaizkavē citus. Gabēna dienas kārtība ir pakārtota noteiktam darba ritmam, viņš reti to maina. Saprātīgi plāno darba ritmu, atlicina laiku atpūtai.

Gabēnam patīk asas izjūtas, tādēļ ciena tos, kuri prot padarīt dzīvi interesantu un piesātinātu. Atpūtu pārdomā un plāno, lai gūtu patīkamas sajūtas un bagātinātu izjūtas. Gabēns ir savas dzīves noteicējs, tomēr jūtas atkarīgs no likteņa. Intuīcija ir viņa vājā vieta, tādēļ neapjauš, ka briest nepatikšanas. Turas pie noteiktas kārtības, nemaina lēmumus, emocionāli viņu ir grūti ietekmēt. Nekrīt panikā un paļaujas uz savām izjūtām, meklē izeju situācijās, kad strauji mainās apstākļi. Nepaceļ balsi, mazrunīgs. Daži, ar metālisku pieskaņu, izteikti vārdi un pavirši uzmestais šķelmīgais skatiens, dod efektīvāku rezultātu, nekā balss pacelšana.

Gabēnu interesē cilvēka iekšējā pasaule un jūtas, kā tas saistīts ar viņa iepriekšējo noskaņojumu. Viņš nav pārliecināts, ka citus ir pareizi izpratis. Pārsvarā ir atturīgs attiecību vērotājs. Jūtīgs un ievainojams, bet to neizrāda, slēpj ar mākslīgu smaidu. Uzskata, ka ar uzstājību nevar daudz panākt. Rodas iespaids, ka viņš ir līdzsvarots un bezkaislīgs. Pārdzīvo, ja partneris neinteresējas par viņu un viņa izjūtām. Necieš atklātas konflikta situācijas, cenšas no tām izvairīties. Asi un strauji reaģē, ja viņu aizskar, pie tam vēl publiski. Aizvainojumā spēj kļūt nežēlīgs, izrādīt dusmas un iedegties naidā. Gabēns vēlas, lai viņu izprot bez vārdiem, jo pats bieži nesaprot, kas ar viņu notiek.

Meistars Amatnieks vēlas zināt, kāda rīcība gaidāma no otra cilvēka, bet pašam to izprast neizdodas (psihologa darbs viņam nav piemērots). Parasti viņa vērtējums par cilvēkiem ir vienkāršs – tas ir noderīgs vai nevajadzīgs cilvēks.

Nesaprot, vai viņu mīl. Iespējams, ka mīlestību apzinās tikai tad, kad mīļotais zaudēts. Paša jūtas var būt tik spēcīgas, ka ar prātu nav kontrolējamas. Neizprot ne sevi, ne citus.

Izpelnīties Gabēna simpātijas ir sarežģīti, bet zaudēt vienkārši. Viņš piedod ar grūtībām. ISTP uzskata, ka vētrainas, uzbrūkošas emocijas un skaļa uzvedība, norāda uz psihisku nestabilitāti. Meistaram Amantniekam nepieciešami gudri cilvēki, kuri prot smalkjūtīgi uzvesties un iejūtīgi izrādīt savas jūtas. Tuvākajiem atklājas pamazām, saglabājot zināmu noslēpumainību. Svešiem nekad pilnīgi neatklājas. Necieš, ja kāds mēģina izdibināt viņa noslēpumus. Viņa omulīgā, jautrā daba izpaužas tikai īpaši tuvu cilvēku kompānijā.

Citu nepilnības uzņem iecietīgi. Saskarsmē ietur distanci, ir piesardzīgs. Ja kāds cilvēks viņam patīk, Gabēns tuvinās lēnām un uzmanīgi. Attiecību sākumā kontrolē gan sevi, gan partneri. Uzticas laika pārbaudi izturējušām jūtām. Spēj atšķir ilūzijas no reālām iespējām. Reizēm, lai viņu izrautu no vienveidīgās ikdienas, rodas nepieciešamība gūt jaunus, neparastus iespaidus. Ja neatrod asas izjūtas, kompensē to ar alkoholu, taču prot ieturēt mēru. Spēj ilgstoši izturēt stresu, jo prot atslēgties.

Iedzimta smalka uzvedība, izmeklēta izturēšanās attiecībās. Gabēns var pārmet vecākiem ja saprot, ka nav saņēmis pietiekoši labu audzināšanu un izglītību. Viņš vēlas būt aristokrātisks.

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Sarežģīti? Bet mēs šobrīd dzīvojam sarežģītā laikmetā. Izdzīvos tas, kurš turpinās mācīties!

Gabēna saderīgākie partneri pēc socionikas ieteikumiem: duālais - Hakslijs, aktivators - Dostojevskis, mirāžas - Napoleons un pusduālais - Donkihots.

 

Aija Barča

Anita Daukšte

Aija Paulicāne

Baiba Neja

Baiba Strautmane

Dagnija Staķe

Daļa Gribauskaite

Dzintra Uibo

Ēlina Šimkus

Eva Selga

Ieva Kerēvica

Ilona Bagele

Ilona Poriete

Ilze Zariņa

Inese Aizstrauta

Inta Feldmane

Iveta Purne

Jolanta Paškeviča 

Kristiņana Lībane Šķēle

Laura Vonda

Liene Niedra

Lora Buša

Valērija Novodvorska

Vlentīna Andrejeva

Žaneta Jaunzeme Grende

 

 

 

 

 

Sanda Poikāne 

 

 

 

 

 


 

Ainārs Ašerādens

Ainārs Dimants

Andrejs Daņilko

Andrejs Požarnovs

Andrejs Ameriks

Andris Bērziņš

Andris Deniņš

Andris Jaunsleinis

Anrijs Matīss

Broņislavs Komorovskis

Dzintars Jakāns

Dzintars Zaķis  

Egils Zariņš

Gints Turlajs

Gundars Daudze

Ģirts Rungainis

Jānis Birks

Jānis Klaužs

Jānis Urbanovičs

Juris Binde

Māris Balodis

Norberts Sarmulis

Oskars Spundziņš

Raimonds Pauls

Raimonds Čudars

Raivis Dzintars

Rihards Kazlovskis

Rihards Pīks

Ritvars Jansons

Rināts Ahmetovs

 

 

Teodors Tverijons

Viktors Skudra

Uldis Vazdiks

Ivo Tērauds