Hamlets - ētiskais intuitīvais ekstraverts

Pseidonīms: Koriģētājs

Hamlets labi pārvalda runas mākslu, lielisks aktieris – viņa dzīve ir teātris un skatuve ir dzīve, spēj nospēlēt jebkuru lomu. Pasauli uztver kustībā. Saskarsmi papildina ar izteiksmīgu mīmiku, žestiem, skatienu un balsi. Ar to izrāda emocijas un attieksmi pret publiku. Spēj iespaidot lielu pūli, labs ideologs. Ikvienu ideju spēj pasniegt dedzīgi un kaismīgi, izraisa apkārtējiem cilvēkiem spēcīgas jūtas un pārdzīvojumus. Viņš iedvesmo citus un pats no tā iedvesmojas. Labi jūt cilvēku noskaņojumu. Ar publiku veidojas atgriezeniskā saite, jo Hamleta izraisītās cilvēku emocija, kas izpaužas kā sāpes, ciešanas, šausmas u.t.t., dod viņam spēkus un enerģiju. Kad saņēmis pietiekoši daudz enerģijas, vairākas dienas var staigāt ar apmierinātu, bet vēsu sejas izteiksmi. Brīnišķīgs stāstnieks, prot izteiksmīgi aprakstīt notikumus, piešķirot tiem citu jēgu, atklājot jūtu un pārdzīvojumu spraigumu. Viņa runā jūtams teatrālisms - pārspīlē emocijas, lieto izmeklētus vārdus. Vislabāk jūtas teātrī un radošu cilvēku sabiedrībā. Saskarsmē viņam ikviens ir skatītājs. Ja viņu klausās, kļūst jautrs un asprātīgs. Ātri pamana, ja viņu neklausās. Augstu vērtē savstarpējo cieņu. Uzticīgs savām vērtībām un ideāliem.

Iedzimtas vadoņa spējas, lieliska takta izjūta, tādēļ ātri gūst tautas (publikas) atzinību un atbalstu. Iecietīgs un līdzjūtīgs pret citiem, labprāt izpalīdz. Ļoti svarīgas viņam ir savstarpējās attiecības. Mīl dzīvi un vēlas piedalīties it visā, kas ap viņu notiek. Aktierim strauji mainās jūtas un noskaņojums – ciešanas, bēdas, skumjas u.c. mijas ar prieku, jautrību u.t.t. Viņš iespaidojas no vides un apstākļiem, var kļūt nervozs. Viņam piemīt zināma elegance, prot radīt par sevi labu iespaidu. Visnepatīkamāk jūtas situācijās, kad viņam nepievērš uzmanību. Vēlas, lai viņu saudzē. Patīk, ja viņam jūt līdzi un žēlo. Hamleta jūtas ir ļoti spēcīgas, viņš tās izmanto, lai ietekmētu apkārtējos. Tas viņam ļauj atbrīvoties no spriedzes un nomierināties.

Labi apjauš un izprot laika ritumu, notikumu secību (cēloņu un seku likums). Viņu vairāk interesē iespējamo notikumu sekas, un to ietekme uz cilvēkiem, mazāk acīmredzamās parādības. Spēj paredzēt notikumu attīstību. Emocijas viņš uzskata par jūtām, un talantīgi tās izrāda. Intuīcija liek pieņemt lēmumus, kas esošā situācijā, citiem šķiet nesaprātīgi un neizprotami. Pamatojoties uz pieredzi un intuīciju, aicina mācīties no pagātnes kļūdām. Intuīcijas vadīts nojauš trauksmainus notikumus, gatavojas tiem iepriekš, paredz vairākas risinājuma iespējas. Viņa dzīve ir spraiga un darbīga. Aizraujas ar mistiskām, noslēpumainām lietām, neredzamo pasauli. Piemīt iedzimtas ekstrasensa spējas, var enerģētiski ietekmēt citus. Tieši ENFJ sociotipa cilvēki bieži nodarbojas ar melno maģiju.

Enerģisks, atbildīgs, apzināti tiecas sasniegt mērķi. Viņam nepieciešama noteikta dzīves kārtība. Labprāt dzīvo sakārtotā pasaulē, un vēlas, lai citi darītu tāpat. Nepatīk vienlaicīgi darīt vairākus darbus un mainīt darbības veidus. Ierastā ritma maiņa dara viņu nervozu. Nepārtraukti atrod sev nodarbošanos. Viņam ir svarīgs apkārtējo viedoklis, viņš vēlas, lai tas būtu viņam labvēlīgs, tādēļ darbus veic rūpīgi un nekļūdīgi. Svarīgus lēmumus pieņemot, šaubās un svārstās. Ja lēmums pieņemts, rīkojas mērķtiecīgi, reizēm neizprotami. Var kļūdīties un piedzīvot neveiksmi, ja iepriekš nav savākta nepieciešamā informācija, vai lēmums ir pieņemts steigā. Viens no neveiksmju cēloņiem ir tas, ka Hamlets vispirms pievērš uzmanību cilvēkiem, nevis patiesiem notikumiem. Analizē, ja ir kļūdījies, un cenšas noskaidrot iemeslus. Neveiksmju gadījumos izvairās no sabiedrības un noslēdzas vientulībā.

Sarunās lielās ar pazīšanos un sakariem, izmanto sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus un rada iespaidu, ka daudz zina. Patīk prognozēt darījumu izdevīgumu vai neizdevīgumu, taču patiesībā Hamlets neizprot šos jēdzienus. Tic tikai lietišķām, no ietekmīgām personām iegūtām, ziņām. Nopelna ar grūtībām, bet iegūtos naudas līdzekļus nevēlas izlaist no rokām. Viņam blakus nepieciešams duālais Maksims, kurš prot gan pelnīt, gan rīkoties ar naudu.

Spēcīgi attīstīta pienākuma apziņa, jūtas vainīgs, ja kaut kas nav izdevies, kā iecerēts. Reizēm viņu aizvaino, kāds padoms vai aizrādījums. Rodas iespaids, ka aktieris ir viegli aizvainojams. Viņam grūti savaldīties un izvērtēt attiecīgo situāciju. Ir pretrunīgs, nepacietīgs, ietiepīgs, un nepiekāpīgs. Spēj būt pārmērīgi prasīgs, neiecietīgs un pat nežēlīgs, tāpēc nelabprāt darbojas tur, kur nepieciešama pacietība (piemēram, bērnu audzināšana). Uzspiež citiem savus uzskatus.

Hamletam ir svarīgs ir cilvēka sabiedriskais stāvoklis sociālajā hierarhijā. Izvairās runāt par tēmām, kas saistītas ar cilvēka ķermeni, spējām un atbilstību amatam. Pats sevi neliela un neslavē - gaida, lai citi pamana. Aktierim mēdz būt zems pašvērtējums. Iecerēto sasniedz ar dažādiem paņēmieniem - darbojas slepeni, aizmuguriski iebiedē vai piedraud, izaicinoši uzvedas, spēlējas ar cilvēku jūtām, izaicinot izrādīt emocijas. Patīk ērtības, bet nemāk tās radīt, neprot atrast lietām piemērotas vietas. ENFJ vienmēr līdzās vajadzīgs kāds, kuram varētu dot norādījumus, pavēlēt vai palūgt. Viņš ir sīkumains attieksmē pret citiem. Viesojoties pie citiem ievēro, ja apkārt valda nekārtība un netīrība. Zaudē interesi par tādu cilvēku. Ciena rūpīgus un kārtīgus cilvēkus. Viņam svarīgāk ieraudzīt tīrību un kārtību, nevis turīgu un modernu iekārtojumu, kādā mājā. Nepanes sāpes un neērtības. Bieži šaubās vai ir pievilcīgs, vai viņa uzvedība ir pieklājīga. Ar grūtībām izvēlas piemērotu apģērbu. Reizēm apģērbā savieno nesaskanīgas lietas, tādēļ nokļūst neveiklā situācijā. Ja saņem aizrādījumu par apģērbu, garastāvoklis var pasliktināties uz ilgu laiku. Gadiem ejot, Hamlets iemācās smalki un pieklājīgi uzvesties un skaisti, saskanīgi, izmeklēti ģērbties. Labprāt lūdz padomu sava tēla veidošanā.

Ciena cilvēkus, kuri prot savas domas izteikt saprātīgi, vispārināti, ievērojot būtisko. Uzklausa tos, kuri izsaka skaidrus apgalvojumus un padomus, ar teorijām saskaņotas idejas, kuru domas ir viegli uztveramas. Ir pārliecināts, ka cilvēkam jābūt darbīgam, mērķtiecīgam, izlēmīgam, apveltītam ar gribasspēku. Ciena izcilus vadoņus. Nepieciešams blakus just mērķtiecīgu cilvēku, kurš prot izcili pārvaldīt un vadīt, labprāt pakļaujas tāda cilvēka izrīkošanai. Šīs īpašības piemīt viņa duālam Maksimam. Hamletam nepieciešams apzināties savas nepilnības, lai iemācītos izvēlēties pareizo ceļu. Viņam ir svarīgi saglabāt harmoniju attiecībās, nenoniecināt savas vajadzības un nezaudēt savu būtību. Iespējams, ka viņš nespēj pamanīt acīmredzamo (uzdod vēlamo par esošo), tādēļ bieži cenšas stūrgalvīgi saglabāt neizdevušos laulību. Idealizē cilvēku savstarpējās attiecības, tādēļ ir viegli ievainojams. Jūtas iztukšots, ja cenšas pieņemt to, kas ir pretrunā ar viņa pārliecību.


Hamleta saderīgākie partneri: duālais - Maksims, aktivators - Žukovs, mirāžas -  Draizers un pusduālais - Robespjērs.

Sandra Kalniete Sarmīte Sīle Ieva Pļavniece Ance Krauze Karīna Tatarinova

Baiba Kranāte Laima Muktupāvela Irēna Pulkinena Inta Gorodecka Aina Poiša

Gaļina Poļiščuka Santa Didžus Elita Milgrāve Edīte Piafa Penelope Krūza

Inga Matisone

Līga Žagara

Ilona Brūvere

Ieva Adamss

Lolita Neimane

Dalida

Merilina Monro

Marina Hodireva

Lelde Sermonte

Marina Lepēna

Gundega Skudriņa

Renata Ļitvinova

Austra Skujiņa

Iveta Grigule Anastasija Savosina
 
Antra Poča Anita Grūbe Inga Pūce Ieva Aleksandrova - Eklone  

 


 

Jānis Streičs Ivars Godmanis Andrejs Ērglis Dzintris Kolāts Juris Bartkēvičs
Jānis Ādamsons Romāns Andrejevs Raimonds Mūrnieks Aivars Brīze Jānis Grodums
Kaspars Bindemanis Ints Teterovskis Uldis Kokars Valērijs Ļeontjevs Maikls Džeksons
Raivo Rosts Miervaldis Polis Ārijs Geikins Jānis Vinters Atis Tupiņš
Edgars Liepiņš Pjērs Bogomazovs Uldis Tīrons Rolands Laķis Jānis Poruks

Gvido Linga Dmitrijs Nagijevs Eižens Finks Pāvels Globa Ādolfs Hitlers

Eduards Smiļģis Viktors Lapčenoks Intars Busulis Dima Bilans Aldis Siliņš

Ņikita Džigurda Agris Semēvics Nikolajs Šestakovs Visvaldis Lācis Sergejs Dorofejevs

Renē Kasadoss Luijs de Finess Salvadors Dalī Andulis Vitte Džimijs Heindriks

Gints Grāvelis Timurs Rodrigezs Valērijs Mironovs Aleksandrs Revva Sergejs Gluško

Dodi Al Fajeds Jānis Junkurs Vladimirs Ertušs Artis Kumsārs Ahmeds Zakajevs

Vasīlijs Šemjakinskis

Rustams Solncevs

Kaspars Blūms-Blūmanis

Jānis Tutins

Osama bin Ladens

Mārcis Feldbergs

Andris Bulis

Aleksandrs Gaļics

Edgars Kramiņš

Viktors Igo

 

   

 

Sergejs Koļesņikovs

Vladimirs Žirinovskis