Man ir dota Emocija

            

 

               Afanasjevs par Emociju : Man ir dota Emocija

Vai tā var kalpot man kā aizsardzības ierocis, mans dzīves balsts?

Daba neko nerada nevajadzīgu. Cilvēcei jāvairojas. Lai tas notiktu, talkā nāk Emocija.

Tai piemīt milzīga dvēseliskā enerģija mīlestības jūtu izraisīšanā. Cilvēka miesiskie kontakti notiek visu gadu, bet ne cikliski, kā dzīvniekiem. Tādēļ Emocijai ir liela loma atraisīt partneri attiecībām, jo cilvēciskais faktors paredz intelektuālas spēles pirms miesiskā kontakta. To veic Emocija. Augstāk stāvošām Emocijām pieder prioritāte partnera savaldzināšanā, tām ir lielākas izredzes iemīlēties un tapt mīlētai.

 

Emocija ir cilvēka spēja reaģēt un iedarboties uz otra cilvēka dvēseles stīgām, emociju uzplūduma brīžos nodoties radošai darbībai.

Elements emocija ir:

  • cilvēka dvēseliskā ietekme uz citiem;
  • nosliece mākslinieciskai darbība;
  • cilvēka emocionālā kontrole;
  • cilvēka dvēseles inteliģence;
  • emocionālās valdzināšanas, ietekmēšanas māksla.

 

 

Vairāk par socioniku un savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!