Biedrība “SOCIONIKA” aicina pieteikties uz „Socionikas diagnostikas pamati”

4 dienu kursiem.

Tos beidzot, tu sapratīsi, kā noteikt sociotipu ne tikai sev, bet arī citiem.

Tu spēsi analizēt attiecības ģimenē, daba vietā.

Sapratīsi, vai darbs, ko dari, ir tev piemērots.

Sapratīsi, kur virzīt mācīties bērnus.

Sapratīsi, ar ko saistīt dzīvi, lai nav jāšķiras.

Kā personāldaļas vadītājs, pratīsi atbilstoši tipam, izvietot respondentus. 

Biedrības Socionika administrācija

 

  

Kursus pasniedz socionikas maģistre V.L. Miķelsone

        Kursu programma:

1. Dienas lekciju plāns

Kas ir socionika?

Ko katram dod socionikas zināšanas?

Kas veido sociotipu?

Četru burtu kods

Psihes funkciju iedalījums

Psihes funkciju secība

Simboli socionikā socionikas ābece

Sociotipa psihes modelis

Psihes kanāli

2. Dienas lekciju plāns

Socionika - zinātne par mazām grupām

Kvadru kopējās iezīmes

Kvadru raksturojumi, to uzdevumi

Mazā grupa Klubs

Arhetips un tā loma

Sociotipa empātija

Reiņina statika dinamika

Sociotips un komforts apkārtējā vidē

3. Dienas lekciju plāns

Saskarsmes attālumi

Starptipu attiecības

Socionikas attīstība, līmeņi, perspektīvas

Socionikas konsultanta pakāpju maiņa

4. Dienas lekciju plāns

Sociotipu ārējās pazīmes.

Sociotipu būtiskās atšķirības

Sociotipa noteikšanas metodes

Socionika un psiholoģija

Cita socionikas definīcija

Kādas pārmaiņas ienāca līdz ar pārbūvi

 

          Jaunākā konsultanta apliecība dot tiesības ar socioniku nodarboties savas ģimenes lokā, savā darba kolektīvā, taču tas nav dokuments, kurš dod tiesības pasniegt kursus plašākai auditorijai. Lai pasniegtu kursus socionikā, jāiegūst vismaz bakalaura vai maģistra grāds.  Tādi cilvēki šobrīd Latvijā ir tikai divi - Ilze Jaunsleine un Velta Līvija Miķelsone.