Biedrības Socionika pakalpojumi

       Biedrība Socionika jau savos mērķos un uzdevumos ir ierakstījusi, ka mēs vēlamies prezentēt un izplatīt socioniku plašā sabiedrības daļā. Tas nav domāts kā bizness, netiek arī virzīts kā bizness, bet gan samērā jaunas zinātnes pakāpeniska iepazīstināšana Latvijas (un ne tikai) ļaudīm.

       Savulaik socionikas pamatlicēja Aušra Augustinavičūte ir teikusi, ka socionika masās ieies tikai tad, kad apakšas to pieprasīs augšām. Tas nozīmē, ka mēs, vidējais cilvēks, apzināsimiem tās vērtību un pieprasīsim mūsu gaišajām galvām aizdomāties par rakstura zinātņu ievadīšanu kultūrā. Gaišās galvas no socionikas baidās! Jo tad tiks atšifrētas.

     Socionika piedāvā gatavus un drošus risinājumus dažādām sabiedrības grupām un personām, tāpēc vēlamies iepazīstināt jūs ar  piedāvājumu klāstu.

Pape: Klausies, Maksi! Kur tu to lielo grāmatu kaudzi stiep? Tā taču tevi nogāzīs no kājām, jo sniedzas augstāk par tavu augumu!

Maksis: Bet vai tu ievēroji, kādā lapā esi nokļuvusi? Kā redzi, te visi mācās. Un arī es esmu sapratis, ka mācīties vajag. Tad, pieaudzis es būšu gudrs.

 

1 Kvalifikācijas paaugstināšana
2 Pārsteidz savus draugus!
3 Personības indikators
4 Socionikas kursi
5 Atbilstošas karjeras izvēle
6 Personāla atlase
7 Ģimeņu konsultēšana
8 Seminārs psihosofijā