Biedrības "Socionika" pakalpojumi

Mēs vēlamies prezentēt un izplatīt socioniku visā sabiedrībā. Socionika piedāvā gatavus un drošus risinājumus dažādām sabiedrības grupām un personām, tāpēc vēlamies iepazīstināt jūs ar  piedāvājumu klāstu.

 

1 Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
2 Pārsteidz savus draugus!
3 Personības indikators
4 Socionikas kursi
5 Izdari atbilstošo karjeras izvēli!
6 Prezentācijas lekcijas socionikā
7 Komandas izveide noteiktam projektam
8 Atbilstoša personāla atlase
9 Personāla audits
10 Ģimeņu konsultēšana
11 Konsultācijas saderības meklējumos