Psihes funkcija - psihes struktūras mazākais elements, kuram pakļauta noteikta darbības sfēra, kurā katrs cilvēks, atkarībā no sava sociotipa, izpaužas spēcīgi vai vāji. Socionikā izšķir 8 psihes funkcijas.

Psihe (grieķiski "psychē" - dvēsele) - bezķermenisks veidojums, kuram pakļauts cilvēka prāts. Psihes struktūra ir nemateriāla, taču tā atstāj iespaidu uz cilvēka uzvedību un lēmumu pieņemšanu.

 

Katram sociotipam 1.un 2.funkcijas ir spēcīgas apziņā. Turpretī katrs tips 3.un 4.fukcijas aspektā ir neveiksminieks.