Psihes funkcija - psihes struktūras mazākais, bet nozīmīgākais elements. Ikviena  psihes funkcija cilvēkam (tipam) norāda  noteiktu darbības sfēru.  Tā atšķirīgiem socioniskajiem tipiem nosaka rīcību, viņa uzvedību, izpausmes, norādot spēcīgi attīstītās, kā arī vāji attīstītās iezīmes.

        Socionikā izšķir 8 psihes funkcijas, četras no tām darbojas apziņā, bet četras zemapziņā.

 

       Katram sociotipam apziņā esošās 1. un 2. funkcijas ir spēcīgas. Turpretī katrs tips 3. un 4.fukcijas aspektā ir neveiksminieks.

 

        Psihe grieķiski psyche" - dvēsele ir bezķermenisks veidojums, kuram pakļauts cilvēka prāts. Psihes struktūra ir nemateriāla, taču ietekmē cilvēka uzvedību un lēmumu pieņemšanu.

     .