Dihotoma, vai iezīmju pāris - divu savstarpēji izslēdzošu īpašību

vai iezīmju kopums.  Sociotipa raksturojuma pamatu veido četru

iezīmju pāru dominējošā puse.

Socionikā izdala četrus iezīmju pārus - dihotomas:

 

  • E/ekstraversija - I/introversija
  • N/intuīcija - S/sensorika
  • T/loģika - F/ētika
  • J/racionalitāte - P/iracionalitāte.

 svaru kausiem jābūt nelīdzsvarā

Ikvienā pārī jadabū dominējošā puse, kas dos vienu burtu.

Atrastie četri burti kopā veido socioniskā tipa kodu, šinī gadījumā - ESFJ. Šis ir tipa zinātniskais nosaukums, kurš var viegli izkrist no atmiņas.

Tāpēc socionikas pamatlicēja Aušra Augustinavičute, blakus kodam, ievietoja pasaulē pazīstamu cilvēku vārdus, kuri vieglāk paliek atmiņā.

Pastāv vēl sociālās dabas pseidonīmi, kuri redzami socionikas tipu tabulā.

Kods, tāpat kā cilvēka asins grupa, dzīves laikā nemainās.

Lai atrastu vārdisko tipa nosaukumu, ielūkojies sociotipu MK tabulā. Mums sanāca IGO, vai Iedvesmotājs.