Iracionalitāte - īpašība, kas ļauj cilvēkam piemēroties visnegaidītāko apstākļu maiņai un liek tiekties uz maksimālu radošās izpausmes brīvību, kā rezultātā ārēji uzspiesti priekšraksti (likumi, noteikumi, lēmumi, saistības, plāni) iracionālā sociotipa pārstāvim rada neērtības sajūtu. Iracionalitātes pretstats ir racionalitāte.

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, ceturtais burts P norāda uz iracionalitāti. Piemēram INFP jeb Jeseņins.

 

Esam nonākuši līdz pēdējā pāra iezīmei, un pēdējam burtam kodā. Iegūtais pārsvars atdalīs, vai INF ir iracionālais, ja pārsvars būs uz P. Tad sanāk tips INFP jeb Jeseņins. Bet ja pārsvars būs uz racionalitāti, tad sanāks INFJ - Dostojevskis. Ja ieguvām IST, noskaidrojot, vai pēdējais burts būs P, vai J, atklāsies pilns tipa kods. ISTP - Gabēns, bet ISTJ - Maksims.  Līdzīgi atrodiet tipu sensorajiem, to pašu ekstravertajiem.

Zemāk sniegtajā tabulā atspoguļotas būtiskākās atšķirības sarp racionalitāti un iracionalitāti, kas var būt noderīgas, nosakot sociotipu.

 

  Racionalitāte (J)
Iracionalitāte (P)
Pēc savu dusmu izvirduma es ilgi nespēju atgūties; es atgūstu mieru ļoti ātri;
Kad mani negaidīti atrauj no darba pildīšanas, tas mani tracina; es uztveru to mierīgi;
Likumi un noteikumi dod cilvēkiem drošības sajūtu; ierobežo cilvēku radošās izpausmes brīvību;
Ja projekta izpilde kavējas, es noteikti atgādināšu par izpildes termiņiem. es pielāgošos izmaiņām, jo tāpat visu nevar paredzēt.

Iracionālie sociotipi:

  • Donkihots - ENTP
  • Dimā - ISFP
  • Žukovs - ESTP
  • Jeseņins - INFP
  • Napoleons - ESFP
  • Balzaks - INTP
  • Hakslijs - ENFP
  • Gabēns - ESTP

Vairāk par iracionalitāti un iracionālajiem tipiem lasi Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi! 2014. gada izdevums.