Intuīcija - īpašība, kuras pamatā ir bagātīga informācijas uztvere par nemateriālo pasauli (notikumu attīstību, reālajām iespējām, rakstura īpašībām), kura tiek iegūta ar iztēli, fantāziju un nojausmām, un, kas lēmumu pieņemšanas brīdī, spēj paredzēt lēmuma sekas nākotnē. Intuīciju reizēm mēdz saukt par sesto prātu. Intuīcijas pretstats ir sensorika.

 

Intuīcijas simboli:
- laika intuīcija, jeb vīzijas, draudu nojaušanas, atvairīšanas funkcija.

- iespēju intuīcija, jeb izzināšanas, izdevības ķeršanas, informācijas piemērošanas funkcija.

 

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem koda burtiem, otrais burts N norāda uz intuīciju. Piemēram INFP - Jeseņins, vai ENTJ Džeks. Mēs esam tikuši līdz otrajam iezīmju pārim, tātad atzīmējam koda 2. burtu. Intravertie starp astoņiem tipiem, meklēs četrus intuitīvos, atmetot S intuīcuju. Tātad atliks sevi meklēt starp 4 intuītiem. Un 4 sensoros atkal atmetam. Arī ekstravertiem ir līdzīgi.

Zemāk sniegtajā tabulā atspoguļotas būtiskākās atšķirības sarp sensoriku un intuīciju, kas var būt noderīgas, nosakot sociotipu.

  Sensorika (S)
Intuīcija (N)
Es tiecos pilnībā izbaudīt katru mirkli; sajūsmināties par to, kas bijis vai vēl būs;
Strādājot rūpnīcā, man patiktu darbs ražošanā un izplatīšanā; izpētē un projektēšanā;
Man varētu pārmest, ka esmu pārlieku konservatīvs; izklaidīgs un atrauts no realitātes;
Nokļuvis jaunā situācijā, es pievēršu uzmanību tam, kas notiek. kādas iespējas un notikumu pavērsieni sagaidāmi.

Intuitīvie sociotipi:

  • Donkihots - ENTP
  • Robespjērs - INFJ
  • Hamlets - ENFJ
  • Jeseņins - INFP
  • Balzaks - INTP
  • Džeks - ENTJ
  • Dostojevskis - INFJ
  • Hakslijs - ENFP

 

Vairāk par intuīciju un intuitīvajiem tipiem lasi Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi2014.gada izdevums.