Sensorika - rakstura iezīme, kura saistīta ar bagātīgu informācijas uztveri par apkārt notiekošo, kas tiek saņemta ar piecu attīstītu maņu (ožas, taustes, redzes, dzirdes, garšas) palīdzību, un, kas lēmuma pieņemšanas brīdī, vērā ņem reālo situāciju. Sensorikas pretstats ir intuīcija. Cilvēkam ir sešas maņas, bet mums jāatrod dominējošā puse - vai tās ir piecas jau minētās vai intuīcija.

Sensorikas simboli:
- sajūtu sensorika, arī detalizēšanas, procesu stabilizēšanas funkcija.

- varas sensorika, arī izdzīvošanas, organizatorisko spēju, procesu pabeigšanas funkcija.

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, otrais burts S norāda uz sensoriku. Piemēram ISFP, jeb Dimā. Mēs esam tikuši līdz otrajam iezīmju pārim, tātad atzīmējam koda 2. burtu. Intravertie starp astoņiem tipiem, meklēs četrus sensoros, atmetot N intuīcuju. Tātad atliks sevi meklēt starp 4 sensoriem. Un 4 intuitīvos atkal atmetam. Arī ekstravertiem ir līdzīgi.

Zemāk sniegtajā tabulā atspoguļotas būtiskākās atšķirības sarp sensoriku un intuīciju, kas var būt noderīgas, nosakot sociotipu.

 

  Sensorika (S)
Intuīcija (N)
Es tiecos pilnībā izbaudīt katru mirkli. sajūsmināties par to, kas bijis vai vēl būs.
Strādājot rūpnīcā, man patiktu darbs ražošanā un izplatīšanā. izpētē un projektēšanā.
Man varētu pārmest, ka esmu pārlieku konservatīvs. izklaidīgs un atrauts no realitātes.
Nokļuvis jaunā situācijā, es pievēršu uzmanību tam, kas notiek. kādas iespējas un notikumu pavērsieni sagaidāmi.

Sensorie sociotipi:

  • Dimā - ISFP
  • Igo - ESFJ
  • Maksims - ESTJ
  • Žukovs - ESTP
  • Napoleons - ESFP
  • Draizers - ISFJ
  • Štirlics - ESTJ
  • Gabēns - ESTP

Vairāk par sensoriku un sensorajiem tipiem lasi Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi! 2014. gada izdevums.