Ētika - īpašība, kuras pamatā ir dziļa ticība savām personīgajām vērtībām, savai spējai regulēt attiecības, savu jūtu un emociju spēkam, kuru iespaidā tiek pieņemts lēmums. Ētikas pretstats socionikā ir loģika.

Ētikas simboli: - attiecību ētika, arī attieksmes, personīgo īpašību izvērtēšanas funkcija. Piemēram, INFJ vai Dostojevskis.

- emociju ētika, arī publiskā viedokļa paušanas, kolektīvās gaisotnesd sajušanas funkcija. Piemēram, ESFJ vai Igo.

 

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, trešais burts F norāda uz ētiku.

 

Nonākot līdz trešajam iezīmju pārim, esam ieguvuši jau divus koda burtus - IS, vai ES, IN vai EN. Šinī pārī atmetīsim atkal divus tipus, jo ētika jāmeklē starp 4 intra vai ekstravertiem ētiskajiem tipiem. Gala rezultatā būsim ieguvuši trešo koda burtu, atliks tika viens burts.

 

Zemāk sniegtajā tabulā atspoguļotas būtiskākās atšķirības sarp ētiku un loģiku, kas var būt noderīgas, nosakot sociotipu.

 

  Loģika Ētika
Cilvēki mani uzskata par aukstasinīgu, objektīvu, taisnīgu; par patīkamu un simpātisku sarunbiedru;
Kad cilvēki strīdas, es piedāvāju risinājumu; cenšos strīdu pārtraukt vai samierināt strīdīgās puses;
Kad kādam ir problēmas, mana pirmā reakcija ir palīdzēt viņiem tās atrisināt; parādīt sapratni un atbalstu;
Svarīgi lēmumi dzimst manā prātā. dzimst manā sirdī.

Ētiskie sociotipi:

  • Dimā - ISFP
  • Igo - ESFJ
  • Hamlets - ENFJ
  • Jeseņins - INFP
  • Napoleons - ESFP
  • Draizers - ISFJ
  • Dostojevskis - INFJ
  • Hakslijs - ENFP

 

Vairāk par ētiku un ētiskajiem tipiem lasi Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi! 2014.gada izdevums.