Socionikas pamati

       Katram jaunsākumam vispirms ir projekts un tad top pamati. Literatūras pamats ir alfabēta burtu iemācīšanās rakstīt, izrunāt, un tikai tad cilvēks spējīgs lasīt visas pasaules literatūru.

     Matemātikas pamati ir ciparu pazīšana, uzrakstīšana un to darbības. Pamatu apgūšana ļauj cilvēkam izprast pasaules ekonomiku, matemātiku, naudas vērtību, tās apriti un nopelnīšanu u.c.

          Topošajam šoferim vispirms jāapgūst teorijas pamati, tad satiksmes zīmju pamati, tikai tad viņš ir tiesīgs vadīt auto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Māju nav iespējams uzcelt, kamēr nav ielikti pamati. Gluži tāpat ir ar socioniku. To nevar apgūt, ja nav iemācīti un izprasti teorētiskie pamati.

       Šajā sadaļā mēs sniedzam informācijas minimumu, lai Tu spētu padziļināt savas zināšanas socionikā. Faktiski socionikā, līdzīgi kā matemātikā, kad jāapgūst deviņi cipari un nulle, arī socionikā ir ne vairāk, kā 10 funkcijas (raksturu iezīmes), kuras apgūstot, Tev pavērsies socionikas durvis.

Sociotipu MK tabula arī šeit ir ievietota ar nodomu, lai lasītājs ērtāk un ātrāk viņu spētu izmantot. Otra sociotipu tabula ievietota sadaļā: Testi un tabulas.

 

1 Nosaki sociotipu pēc parunām
2 Sociotipu izdzīvošanas koeficients
3 Sensorā un intuitīvā atšķirības
4 Psihes funkcijas
5 Sociotipu "MK" tabula
6 Četras rakstura pamatiezīmes
7 Sociotipu iedalījums kvadrās
8 Sievišķās un vīrišķās iezīmes
9 Ceturtās kvadras valoda
10 Trešās kvadras valoda

1 lapa no 2