Dihotoma - divu savstarpēji izslēdzošu īpašību vai iezīmju pāris.

Socionikā izdala četras dihotomas:

  • ekstraversija - introversija
  • intuīcija - sensorika
  • loģika - ētika
  • racionalitāte - iracionalitāte