Ētika - īpašība, kuras pamatā ir dziļa ticība savām personīgajām vērtībām, savai spējai regulēt attiecības, savu jūtu un emociju spēkam, kuru iespaidā tiek pieņemts lēmums. Ētikas pretstats socionikā ir loģika.

Ētikas simboli: - attiecību ētika, arī attieksmes, personīgo īpašību izvērtēšanas funkcija. Piemēram, INFJ vai Dostojevskis.

- emociju ētika, arī publiskā viedokļa paušanas, kolektīvās gaisotnesd sajušanas funkcija. Piemēram, ESFJ vai Igo

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, trešais burts F norāda uz ētiku.

Zemāk sniegtajā tabulā atspoguļotas būtiskākās atšķirības sarp ētiku un loģiku, kas var būt noderīgas, nosakot sociotipu.

  Loģika Ētika
Cilvēki mani uzskata par aukstasinīgu, objektīvu, taisnīgu; par patīkamu un simpātisku sarunbiedru;
Kad cilvēki strīdas, es piedāvāju risinājumu; cenšos strīdu pārtraukt vai samierināt strīdīgās puses;
Kad kādam ir problēmas, mana pirmā reakcija ir palīdzēt viņiem tās atrisināt; parādīt sapratni un atbalstu;
Svarīgi lēmumi dzimst manā prātā. dzimst manā sirdī.

Ētiskie sociotipi:

  • Dimā - ISFP
  • Igo - ESFJ
  • Hamlets - ENFJ
  • Jeseņins - INFP
  • Napoleons - ESFP
  • Draizers - ISFJ
  • Dostojevskis - INFJ
  • Hakslijs - ENFP

 

Vairāk par ētiku un ētiskajiem tipiem lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi! 2014.gada izdevums.