Introversija - īpašība, kas cilvēkam liek koncentrēties uz savu iekšējo pasauli un tās vērtībām, paust personīgu spriedumu, neļaujoties ietekmei no ārpasaules. Introversijas pretstats ir ekstraversija.

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, pirmais burts "I" norāda uz introversiju. Piemēram: ISFP vai Dimā.

Tā kā introversija un ekstraversija ir pretstati, tad nākamajā tabulā atspoguļotas būtiskākās atšķirības abu iezīmju izpausmēs, kas var  būt noderīgas, nosakot sociotipu.

 

 

 

 

  Introversija (I)
Ekstraversija (E)
Runājot ar svešiem cilvēkiem, es piedomāju, ko teikt vai neteikt; es viegli nodibinu kontaktu un esmu atklāts;
Jaunā, nepazīstamā kolektīvā vai grupā es esmu noskaņots lielākoties klausīties; lielākoties runāt;
Cilvēki mani raksturo kā klusu un mierīgu; kā atklātu un runātīgu;
Mācoties kaut ko jaunu, man patīk par to palasīt pašam grāmatās; man patīk, ja kāds kaut vai nedaudz par to pastāsta;
Iekrāto naudu es taupu savām vajadzībām; es labprāt ieguldu kaut kādās aktivitātēs vai arī iztērēju;
Rīkojot viesības, es labprāt uzaicinātu 4 cilvēkus; es labprāt uzaicinātu 12 cilvēkus.

Introvertie sociotipi:

  • Dimā - ISFP
  • Robespjērs - INTJ
  • Maksims - ISTJ
  • Jeseņins - INFP
  • Balzaks - INTP
  • Draizers - ISFJ
  • Dostojevskis - INFJ
  • Gabēns - ISTP

Vairāk par introversiju un introvertajiem tipiem lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi! 2014.gada izdevums.