Mēs un skolas!

 

      Skolotāj!

       Mēs varam palīdzēt! Ja vien tu noticēsi socionikai, jo arī Tev būs jāmācās.

      Mēs esam pabijuši daudzās skolās Latvijā.

       Ikviens esam izgājuši caur daudzu skolotāju rokām, un laiku pa laikam viņus pieminam ar mīlestību, cieņu vai atceramies ar rūgtumu. Bet tomēr izglītību esam ieguvuši.

       Katram skolotājam uzticēta augsta misija – dot pareizu ievirzi ikvienam jaunietim. Atrast saskarsmes ceļu pie katra jaunieša – tā ir liela māka. Skolotājam, vairāk nekā citās profesijās, nepieciešama liela savas profesijas mīlestība, upurēšanās darbam, kurš neizceļas ar augstu atalgojumu, un tomēr ir ļoti nepieciešams. Tikai labs profesionāls skolotājs spēj atrast atslēdziņu katra jaunieša dvēselei, atklājot viņa talantus, novērtējot viņa sasniegumus un, pieņemot arī to, ar ko tikt galā viņš nespēj. 

   

       Arvien vairāk skolotāju un pasniedzēju uzticas mums, socioniķiem, vaicājot pēc padoma gan savstarpējo attiecību jomā, gan profesijas izvēlē, gan konfliktu attiecību risināšanā.

        Bieži skolotājs ir nesapratnē, kā centīgs un no labas ģimenes nācis jaunietis pēkšņi nostājas uz slidena ceļa, kļūst nepaklausīgs, vulgārs, ignorē kolektīvu, kavē skolu un nespēj sekot mācību programmai. Skolotāji ir arī sapratuši, ka līdzšinējā pieeja jauniešu talantu un spēju apzināšanā nav devusi gaidītos rezultātus. Prieks, ka viņi visu laiku ir meklējumos, ar vēlmi  uzlabot savu darbu! Arī daļa vecāku un paši jaunieši ir aizdomājušies, cik svarīgi ielikt stabilus dzīves pamatus jaunībā, lai nekļūdītos gan profesijas, gan dzīves drauga izvēlē. Taču joprojām sastopamies ar cilvēkiem, kuri par socioniku ir uzzinājuši pavisam nesen, un apzināmies, ka ļoti daudziem socionika ir joprojām nezināma.

       Vēlamies lūgt ikvienu mājaslapas apmeklētāju aiznest šo vēsti par socioniku uz jebkuru Latvijas stūrīti, pavēstot to ikvienam, īpaši skolotājiem. Pateicīgi par to būs jaunieši, kuri ir sava  dzīves ceļa izvēles priekšā. Biedrība Socionika turpina uzsākto darbu, pasniedzot prezentācijas lekcijas vecāko klašu jauniešiem, seminārus pedagogiem, kā arī sniedzot individuālās konsultācijas.

 

       Biedrība Socionika apmāca socionikas teorijas pamatus. Mūsu konsultanti jau ir sastopami valsts pārvaldē, skolās, bankās, žurnālistu vidē, mediķu un uzņēmēju vidū.

       Šķirstot mājaslapu, tu uzzināsi, kur socionika noderīga un kā viņa spēj palīdzēt ikvienam bez izņēmuma! Grāmatu veikalos jautā pēc Veltas Līvijas Miķelsones grāmatām: Atrodi sevi! un Izdzīvot mūžu saskanīgi!