Seminārs Priekuļu novada skolotājiem

Par Priekuļu novada skolotājiem sarūpēto semināru paldies atsaucīgajai skolas direktorei Ivetai Apīnei un viņas vietniecei Anitai Skrastiņai!