Socionikas vārdnīca

Lai, Tev lasītāj, būtu vienkāršāk uztvert un izprast socioniku, mēs sniedzam apkopotā veidā galveno socionikas terminu (socionikas ābeces) īsus  skaidrojumus. Šo sadaļu pilntiesīgi var nosaukt par socionikas pamatiem.

1 Psihes funkcija
2 Dihotoma
3 Introversija
4 Ekstraversija
5 Sensorika
6 Intuīcija
7 Loģika
8 Ētika
9 Iracionalitāte
10 Racionalitāte
11 Solis sociotipa atpazīšanā